Tuyển Dụng Người Tài

Những bí quyết nhỏ bỏ túi cho nhà lãnh đạo khi tuyển dụng và đãi ngộ người tài

Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài là một cuốn sách hữu ích cho tất cả nhà quản lý, trợ lý, doanh nhân và nhà điều hành, những

Tuyển chọn người tài cho doanh nghiệp lớn

 Và khi bạn có Mơ ước + Phù hợp + Đam mê… hãy nhớ rằng giữ chân nhân tài không phải bằng cách thổi phồng công ty. Công việc chỉ là

Tuyển dụng nhân tài, những bí quyết nhỏ mà nhà lãnh đạo nào cũng biết

 Trong đợt phỏng vấn gần đây, bạn quyết định tuyển các ứng viên giỏi nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn phát hiện nhiều ứng viên khác phù hợp. Vậy bạn

Những cách nhận dạng người tài khi tuyển dụng

Đây có thể chưa phải là những phương pháp hữu hiệu 100% giúp nhà tuyển dụng nhận ra người tài trong khi phỏng vấn. Tuy nhiên, với 5 cách

Những bí quyết để “chiêu mộ” nhân tài

Một chủ đề chung bạn có thể nhận thấy ở đây là tốc độ. Đó là điều cốt yếu khi cố gắng giành lấy một ứng viên hàng đầu.